+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Kaj je EuroPsy?

Kaj je EuroPsy – evropski certifikat iz psihologije?
  • EuroPsy je evropski standard kvalifikacije psihologov.
  • Javnosti pomaga ugotoviti, ali je določen psiholog usposobljen za opravljanje psihološke dejavnosti na določenem strokovnem področju.
  • Osnovni certifikat EuroPsy:
    • pridobijo psihologi, ki dosegajo določene izobrazbene in strokovne kriterije ter so usposobljeni za samostojno delo na enem od treh široko opredeljenih strokovnih področij;
    • ne izkazuje usposobljenosti iz specialistične dejavnosti, ki je v Sloveniji urejena z veljavnimi predpisi (npr. kliničnopsihološka specialistična dejavnost).
  • Certifikat je v Evropi sprejet od leta 2010 dalje.
  • Podeljuje ga Evropska zveza združenj psihologov (European Federation of Psychologists’ Associations – EFPA).