+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Objave o certifikatu

Javna objava EFPE o evropskem registru psihologov, 17. 9. 2012:

 

Evropska zveza psiholoških združenj EFPA

Objava novice

Bruselj, 17. september 2012

Evropski register psihologov

Kako in kje lahko poiščemo psihologa? In kako vemo, da je psiholog usposobljen in kompetenten na določenem področju dejavnosti? Veliko evropskih držav ima zakon, ki ščiti naziv psihologa, in vzdržuje register psihologov, ki lahko ta naziv uporabljajo in/ali delujejo kot psihologi, vse več psihologov pa ima tudi svojo spletno stran, kjer opisujejo svoje storitve in kvalifikacije. EuroPsy predstavlja rešitev na evropski ravni in omogoča javnosti preveriti, komu se prizna naziv psihologa in kakšna je usposobljenost posameznih psihologov.

Europsy, evropski certifikat iz psihologije, je bil razvit za večjo jasnost in poenotenost različnih evropskih držav. Potrjuje, da je nosilec prejel visoke standarde izobraževanja in usposabljanja iz psihologije in da sledi etičnemu kodeksu psihologov. Poleg tega zahteva, da se psihologi stalno strokovno izpopolnjujejo. EuroPsy je oblikovan kot dopolnilo nacionalnim standardom in jih ne nadomešča. Ker so zahteve za njegovo pridobitev enake po vsej Evropi, EuroPsy ni uporaben le znotraj meja posamezne države, temveč tudi za delo psihologa v drugi evropski državi.

EuroPsy deluje na enostaven način. Psihologi z ustrezno izobrazbo in strokovnim usposabljanjem morajo zanj zaprositi pri posebnem odboru v domači državi. Če izpolnjujejo pogoje, se njihovo ime vpiše v javni register, ki ga lahko vsakdo pregleda na internetu. V registru je tudi razvidno, ali ima psiholog specialistične kvalifikacije, npr. v psihoterapiji.

EuroPsy vodi EFPA, Evropska zveza psiholoških združenj. To je zveza 35 nacionalnih psiholoških združenj, ki vključuje skupno preko 300.000 psihologov. Podeljevanje certifikata EuroPsy se je začelo na začetku lanskega leta in sedaj poteka v 12 državah. Število v register vpisanih psihologov že presega 3.000 in vztrajno narašča. Dolgoročni cilj je ustvariti sistem, kjer bo javnost lahko našla psihologa ali pa preverila kvalifikacijo posameznega psihologa kjerkoli v Evropski uniji ali drugih državah Evrope.

Več informacij je dostopnih na spletni strani:

http://www.europsy.si

http://www.europsy-efpa.eu

Dodatne informacije lahko dobite pri:

Anji Podlesek, predsednici Nacionalnega odbora za podeljevanje EuroPsy: anja.podlesek@ff.uni-lj.si

Ingrid Lunt, predsednici Evropskega odbora za podeljevanje EuroPsy: eac@efpa.eu