+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Zakaj EuroPsy?

EuroPsy klientom in delodajalcem zagotavlja ustrezno izobrazbeno raven, strokovno kompetentnost in etično ravnanje psihologa.

Spodbuja mobilnost in čezmejne storitve psihologov.

Psihologom daje možnost izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in specializacije po vsej Evropi.

 


Psihologi pogosto sprašujejo: Zakaj potrebujem certifikat EuroPsy?

Kot pravi Jose Maria Peiro (znan španski W/O psiholog, osebna komunikacija), »ta certifikat ni obvezen, je pa nujen«.

Da ni obvezen, pomeni, da nihče ne more prisiliti psihologa, da bi ga imel, če ga ne želi imeti. Ne zamenjuje nacionalne licence za delo, zato v državah, ki tako licenco podeljujejo psihologom, da sploh lahko začnejo opravljati delo psihologa, prinaša s sabo le dodatno informacijo o usposobljenosti psihologa s certifikatom. V Sloveniji pa nimamo Zakona o psihološki dejavnosti in zato tudi ne obstaja nacionalna licenca za delo psihologa.

Da je nujen, pa pomeni, da je nujen za psihologijo kot stroko, da se bo njen položaj bolj uveljavil ali utrdil. Ideja snovalcev certifikata EuroPsy je, da certifikat priča o ustrezni usposobljenosti psihologa. Kdor ima certifikat, zadosti pogojem izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja, ki enotno veljajo za vse evropske psihologe. Ne samo to, psiholog s certifikatom EuroPsy je tudi zavezan etičnemu delovanju, saj pred pridobitvijo certifikata podpiše zavezo k upoštevanju psihološkega etičnega kodeksa. Tako si lahko z informacijo, da psiholog ima certifikat EuroPsy, pomagajo tako klienti kot delodajalci. Klienti zato, da vedo, da so prišli k človeku, ki je usposobljen za delo z njimi in bodo pri njem prejeli kakovostne storitve, delodajalci zato, da vedo, da bodo z zaposlitvijo psihologa pridobili usposobljeno delovno moč. Tudi znotraj stroke nam certifikat lahko pomaga prepoznavati, kdo je za kaj usposobljen, saj se certifikat podeljuje za tri različna področja, in če imaš certifikat za eno področje in obvladaš delo na tem področju, to še ne pomeni, da lahko naslednji dan povsem kompetentno začneš opravljati delo tudi na drugem področju psihologije. Certifikat je torej garancija kakovosti psiholoških storitev, in prav zato je nujen, saj si želimo opravljati kakovostno psihološko dejavnost, s katero bomo lahko prispevali k blagostanju drugih.

Sčasoma, ko se bo certifikat razširil po vsej Evropi in ga bo poznala tudi javnost, bo smiselno certifikat imeti, saj bo klientom obetal kakovostne storitve, psihologom pa priložnosti za delo. Upamo pa celo na to, da bo EFPI uspelo doseči (zakonsko) regulacijo stroke na evropski ravni, s čimer bi certifikat EuroPsy dobil še večjo veljavo.