+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Zahteve za obnovitev certifikata

EuroPsy bo obnovljen vsem vlagateljem, ki:

 • bodo lahko dokazali vzdrževanje strokovne usposobljenosti v obliki določenega števila ur psihološke prakse in nadaljnje strokovno izobraževanje in strokovni razvoj, kot je navedeno v Dodatku VI Pravilnika o EuroPsy;
 • so predložili pisno zavezo, da bodo upoštevali načela poklicne etike, določena v metakodeksu poklicne etike EFPA, in opravljali poklicno dejavnost v skladu s Kodeksom poklicne etike slovenskih psihologov.

Vlagatelji bodo morali NAC predložiti:

 • vlogo za podaljšanje certifikata EuroPsy (izpolnjen obrazec E);
 • življenjepis;
 • dokazilo o opravljanju psihološke dejavnosti v višini najmanj povprečno 400 ur na leto v izbranem obdobju, ki ne sme biti krajše od štirih let v času zadnjih sedmih let pred oddano vlogo za podaljšanje. To dokazilo mora vsebovati seznam glavnih nalog, funkcij in / ali projektov na delovnem mestu in s količino ur psihološkega dela na mesec v izbranem obdobju, podpiše ga delodajalec;
 • dokumente o napredovanju pri delu, če obstajajo;
 • dokazila o poklicnih dejavnostih in stalnem strokovnem izpopolnjevanju (za vsaj 40 ur stalnega strokovnega izpopolnjevanja na leto), v skladu s členom 5 in Dodatkom VI Pravilnika o EuroPsy. V skladu s temi predpisi so lahko dokazila naslednja:
  • potrjena udeležba in sodelovanje na akreditiranih tečajih oziroma delavnicah, katerih cilj je nadaljnji strokovni razvoj (60 %)
  • potrdila o razvoju posebnih novih znanj skozi prakso na delovnem mestu (20 %)
  • potrjena udeležba na intervizijskih srečanjih (20 %)
  • potrjena supervizija drugim kolegom, pod pogojem, da je formalno priznana (20 %)
  • potrjena udeležba na strokovni ali znanstveni konferenci (20 %)
  • dokazila o (so)avtorstvu in/ali urejanju publikacij o raziskovalnih in/ali strokovnih vprašanjih (30 %)
  • dokazila o prezentacijah strokovnemu občinstvu (20 %)
  • dokazila o uredniškem delu pri psiholoških revijah in knjigah (20 %)
  • Za ponovne potrditve vsota zadnjih zgornjih treh kategorij ne sme presegati 60 odstotkov. Poleg dejavnosti v Dodatku VI Pravilnika o EuroPsy za dokaze o stalnem strokovnem razvoju v zadnjem obdobju v Sloveniji šteje tudi:
   • potrjeno sodelovanje v superviziji (20 %),
   • koordiniranje intervizijske skupine mentorjev supervizirane prakse (20 %), kar potrdi DPS ali ZKPS,
   • potrjeno mentoriranje psihologa pripravnika na supervizirani praksi (30 %),
   • aktivno sodelovanje pri nalogah in projektih DPS ali ZKPS (npr. delo na Zakonu o psihološki dejavnosti, aktivno članstvo v različnih delovnih skupinah in strokovnih odborih, organizacija strokovnih srečanj) (20 %), ki ga potrdi DPS ali ZKPS,
   • zapis izkušenj iz prakse v okviru novih funkcij, skupin strank in delovnih okolij, in tudi dejavnosti, ki bi jih lahko razvrstili k primarni kompetenci Razvoj (20 %).
 • podpisano zavezo k upoštevanju etičnega kodeksa (izpolnjen obrazec D).

Informacije o pripravi in pošiljanju vloge najdete v zavihku Za prosilce – Postopek pridobitve certifikata.