+386 1 241 11 50 info@europsy.si

O projektu SUPER PSIHOLOG

Osnovne informacije o projektu

Naslov projekta v slovenskem jeziku: Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse
Naslov projekta v angleškem jeziku: Supervised practice of psychologists: Development of a training programme for mentors and a model of supervised practice
Akronim projekta: SUPER PSIHOLOG
Program: Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 (SI05)1
Programsko področje: Pobude za javno zdravje
Programsko pod-področje: Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja
Začetek obdobja trajanja projekta: 1.1.2015
Zaključek obdobja trajanja projekta: 30.4.2016
Dolžina trajanja projekta: 1 leto, 4 mesecev, 0 dni
Skupni upravičeni stroški projekta: 347.600,00 EUR
Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta: 299.927,00 EUR
Delež nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta: 86,29 %

Projektno partnerstvo

Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (vodja projekta: prof. dr. Anja Podlesek)
Partner 1: Društvo psihologov Slovenije (odgovorna oseba: prof. dr. Vlasta Zabukovec)
Partner 2: Norveško psihološko združenje – Norsk Psykologforening (odgovorna oseba: Per A. Straumsheim)
Partner 3: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (odgovorna oseba: dr. Vita Poštuvan)
Partner 4: Inštitut za psihološko svetovalne razvojne projekte – ISA institut (odgovorna oseba: mag. Mateja Štirn)

 

Več o projektu