+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Za prosilce

EFPA je na svoji Generalni skupščini leta 2001 potrdila minimalne standarde za izobraževanje psihologov v Evropi. Tako lahko zaEuroPsy zaprosi le tisti psiholog, ki lahko dokaže, da se je izobraževal v skladu s kurikulom, ki vključuje 360 ECTS, od tega 300 ECTS klasičnega akademskega izobraževanja in 60 ECTS oz. eno leto (šesto leto) supervizirane prakse. Kurikulum sestavljajo tri stopnje:

 • prva stopnja – diploma ali enakovredno,
 • druga stopnja – strokovni magisterij ali enakovredno,
 • tretja stopnja – praksa pod supervizijo.

Po treh letih, torej po prvi stopnji študija, diplomant še ne more opravljati poklica psihologa, temveč mora za to študij nujno nadaljevati. Za opravljanje poklica psihologa tako lahko rečemo, da je povsod zahtevanih zaključenih pet let študija psihologije. Temu akademskemu okviru certifikat EuroPsy dodaja še eno leto supervizirane prakse, ki je nujen pogoj za to, da lahko nekdosamostojno opravlja psihološko dejavnost. Po petih letih študija naj bi bil torej posameznik usposobljen za vstop v prakso, ki pa je še ne more izvajati samostojno, temveč jo mora izvajati pod supervizijo.

Posameznik je kompetenten za opravljanje samostojne psihološke dejavnosti samo na tistem (tistih) področjih, na katerih je najprej opravljal psihološko dejavnost pod supervizijo, tj. v letu supervizirane prakse. Profesionalni konteksti, znotraj katerih posameznik opravlja supervizirano prakso in nato lahko zaprosi za EuroPsy, so štirje:

 • klinična/zdravstvena psihologija,
 • psihologija v izobraževanju,
 • psihologija dela in organizacije,
 • drugo, kjer so vključena preostala področja psihologije; predvideva se tista, ki so v določeni državi bolj razvita.

Pogoji za pridobitev osnovnega certifikata EuroPsy so:

 • pet let študija znotraj akreditiranega programa psihologije,
 • eno leto supervizirane prakse na osnovi kompetenčnega modela, sprejetega pri EFPI,
 • izjava o etičnem ravnanju in
 • obvezanost stalnemu strokovnemu razvoju.

V podzavihkih najdete več informacij o zahtevah za pridobitev EuroPsy.

Natančne informacije o pogojih za pridobitev certifikata EuroPsy najdete v Pravilniku o EuroPsy.

Informacije o pripravi in pošiljanju vloge najdete v zavihku Pridobi EuroPsy – Postopek pridobitve certifikata.