+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Študiji, ki ustrezajo minimalnim standardom EuroPsy

Struktura izobraževanja

V rednem postopku pridobivanja EuroPsy bodo lahko za EuroPsy zaprosili le tisti psihologi, ki bodo lahko dokazali, da so v času svojega izobraževanja nabrali 360 ECTS, od tega 300 v akademskem študiju (180 na prvi stopnji in 120 na drugi stopnji) ter 60 v supervizirani praksi. Prva in druga stopnja sta del univerzitetnega kurikula, za tretjo stopnjo pa to ni nujno. Vendar se pričakuje, da države, ki so sprejele EuroPsy, stremijo k organizirani obliki supervizirane prakse.

Izhodišča standardov za izobraževanje predvidevajo, da imajo študenti, ki zaključijo tak program, enakovredno znanje, spretnosti in kompetence. Potrebno je vedeti, da magisterij ali zaključeno petletno izobraževanje (300 ECTS) zagotavlja osnovno usposobljenost, ki je potrebna za začetek psihološke prakse. Za specializirano prakso na področjih (i) klinične/zdravstvene psihologije, (ii) psihologije dela in organizacije, (iii) psihologije v izobraževanju in (iv) ostalih področij psihologije, ki so v posameznih državah posebej uveljavljene, pa je potrebno dodatno usposabljanje.

Izobraževanje na področju psihologije v Sloveniji

V Sloveniji akademsko izobraževanje na področju psihologije poteka v različnih študijskih programih. Programi, ki so skladni z minimalnimi kriteriji, ki jih za izobraževanje psihologov postavlja Pravilnik o EuroPsy in omogočajo pridobitev certifikata EuroPsy, so:

  • študijski program prve stopnje in študijski program druge stopnje Psihologija na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
  • študijski program prve stopnje in študijski program druge stopnje Psihologija na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru,
  • kombinacija študijskega programa prve stopnje Biopsihologija (vpis od študijskega leta 2015-16 dalje) in študijskega programa druge stopnje Uporabna psihologija na Oddelku za psihologijo FAMNIT Univerze na Primorskem.

Več o študijskih programih psihologije v Ljubljani

Več o študijskih programih psihologije v Mariboru

Več o študijskih programih biopsihologije in uporabne psihologije v Kopru

O skladnosti drugih kombinacij zaključenih študijskih programov prve in druge stopnje s kriteriji EuroPsy presoja NAC individualno ob oddaji vloge prosilca, pri čemer NAC lahko pozove prosilca k predložitvi predmetnika in učnih načrtov predmetov na posameznem zaključenem študijskem programu ter druge dokumente, potrebne za presojo o skladnosti kompetenc, ki jih je prosilec razvil v okviru študijskega programa, s kriteriji EuroPsy. Pri presoji o ustreznosti študijskega programa, ki se izvaja v drugi državi EU, se NAC lahko posvetuje tudi z NAC iz te države.

Izjeme v prehodnem obdobju

V prehodnem obdobju so do certifikata po posebnem postopku prišli tudi psihologi, ki so že nekaj časa opravljali psihološko dejavnost in so do diplome prišli še v času, ko še ni bil uveljavljen model izobraževanja 3 + 2. Univerzitetni dodiplomski študij psihologije, kot ga je izvajal Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je bil priznan kot primeren za pridobitev certifikata EuroPsy v prehodnem obdobju.